fotogalerie

Hodonice VERTEX

Hodonice VERTEX

Velké Zálužie HSH

Velké Zálužie HSH

Devínská Nová Ves ČOV

Devínská Nová Ves ČOV

Blansko PYROTEK

Polsko MILMET

Více realizací >>>

 

Průmyslové ČOV

Návrh, projekční a inženýrská činnost, výroba, dodávka a montáž technologických celků ČOV pro čištění a úpravu vod z technologických a výrobních provozů např. strojní průmysl, potravinářský a zpracovatelský průmysl, apod.

 

ČOV EVHfiltr

ČOV EVHfiltr je zařízení na úpravu nebo čištění odpadních vod fyzikálně-chemickým procesem koagulace a čiření, sedimentace, následné tvorby vločkového mraku a dofiltrace na plovoucí filtrační vrstvě.

Zařízení se vyrábí ve výkonové řadě 1, 2, 3, 5 a 8 l.s-1 , jeho provoz je plně automatizován, vyžaduje pouze přípravu chemikálií a údržbu dle požadavků na jednotlivá zařízení filtru. Konstrukce EVHfiltru je celonerezová, monobloková, čímž je dosaženo minimalizace zastavěné plochy, z procesu čištění jsou vypouštěny jen sedimentující zahuštěné kaly.

 

EVHfiltr je určen pro:

 • úpravu podzemní a povrchové vody na vodu pitnou či užitkovou
 • terciární čištění biologicky vyčištěných vod
 • čištění průmyslových odpadních vod např. zaolejovaných
 • čištění odpadních vod z povrchových úprav a pod.

 

Dodávka ČOV EVHfiltr se sestává:

 • monobloková reaktor ČOV EVHfiltr
 • trubkový flokulátor
 • kompresor včetně redukčního a elektromagnetického ventilu a regulátoru tlaku
 • elektricky ovládané regulační klapky
 • elektrorozvaděč včetně systému automatizace měření a řízení

 

Technické parametry

TYP HMOTNOST ROZMĚRY
(ø d x v)
OPTIMÁLNÍ
VÝKON
PŘÍKON
EVHfiltr 1
1350 kg
1,50 x 3,30 m 1 l/s 3,5 kW
EVHfiltr 2 1720 kg 2,20 x 4,00 m 2 l/s 3,5 kW
EVHfiltr 3 2450 kg 2,60 x 4,05 m 3 l/s 3,5 kW
EVHfiltr 5 3070 kg 3,00 x 4.50 m 5 l/s 3,5 kW
EVHfiltr 8 4320 kg 3,60 x 5,28 m 8 l/s 3,5 kW

 

ČOV EVHflotátor

Flotační jednotka EVHflot je zařízení na úpravu nebo čištění odpadních vod fyzikálně-chemickým procesem koagulace a flotace.

Flotační jednotka EVHflot je vyráběna ve výkonové řadě 2 l.s-1 až 12 l.s-1 , v celonerezovém provedení a její provoz je plně automatizován. Její využití je určeno pro čištění odpadních vod v potravinářských a jiných průmyslových podnicích.

 

Dodávka flotační jednotky EVHflot se sestává:

 • tlakovzdušná flotační jednotka včetně shrabováku kalu EVHflot
 • trubkový flokulátor
 • systém cirkulačních čerpadel pro sycení vody
 • kompresor včetně redukčního a elektromagnetického ventilu a regulátoru tlaku
 • elektricky ovládané regulační klapky
 • elektrorozvaděč včetně systému automatizace měření a řízení

Předčištěná voda je vypouštěna k dalšímu biologickému dočištění. Flotační kaly jsou odváděny k dalšímu zpracování v kalovém hospodářství.

 

Technické parametry

TYP HMOTNOST ROZMĚRY
(š x d x v)
OPTIMÁLNÍ
VÝKON
PŘÍKON
EVHflot 1
_730 kg
1,50 x 3,00 x 1,80 m 1 l/s 4,5 kW
EVHflot 2 1100 kg
1,50 x 4,50 x 1,80 m 2 l/s 4,5 kW
EVHflot 3 1340 kg
1,50 x 5,50 x 1,80 m 3 l/s 4,5 kW
EVHflot 6
1790 kg
2,00 x 5.50 x 1,80 m 6 l/s 4,5 kW
EVHflot 12
2440 kg
2,00 x 7,50 x 1,80 m 12 l/s  
4,5 kW

 

Dezodorizační filtr

Systém dezodorizace vzduchu je soustava zařízení zabezpečující odsávání zapáchajícího vzduchu od zdrojů zápachu nebo z prostor, kde jsou aparáty produkující zapáchající látky.

Na níže uvedeném schématu jsou znázorněny alternativy řešení systémů dezodorizace. Odsávání vzduchu může být digestoří D1 nebo hubicemi D2. Pro odsávání je instalován ventilátor J1, který je navrhován v různém materiálovém provedení.

Vzdušina je dopravována do pračky R1, ve které je jednostupňové nebo dvoustupňové praní v souproudém nebo protiproudém systému. Praní vzduchu je řešeno vlastním cirkulačním systémem čerpadel s kontinuálním doplňováním vody.

 

Šebesta průmyslové čístičky odpadních vod

Po průchodu pračkou je vzdušina dopravována do spodní části tělesa filtru, který může být betonový v zemi nebo kontejnerový, umožňující variabilní uspořádání a je vhodný zejména pro menší zdroje zápachu.

 
Sídlo společnosti Provoz společnosti t. +420 518 612 307
Ostrovského 253/3; 150 00 Praha 5 Svatoborská 591; 697 01 Kyjov f. +420 518 612 309 sebesta@sebesta.cz
Vytvořilo: A studio group